Xem phim Pháp năm 2020 mới nhất, Tổng hợp các bộ phim Pháp hay nhất