Xem phim Trung Quốc năm 2020 mới nhất, Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất